0908 40 58 52

0908 40 58 52

Câu hỏi 1

Có phải nước nào cũng lọc được khi mua bình lọc?

Chào bạn!

Sản phẩm sử dụng tốt nhất cho nước máy theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt. Theo đó, nước máy có độ pH trong khoảng 6,0 – 8,5. Tuy nhiên, đối với một số vùng trên cả nước, thỉnh thoảng sẽ có vùng có độ pH < 6,0 điều này sẽ dẫn đến độ pH sau lọc sẽ nằm ở mức < 8,5. Ở đây, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng 2 lõi lọc (lọc 2 cấp) để đảm bảo chất lượng. Sau khi mua, bạn cần thử nghiệm độ pH của nước trước khi lọc để kiểm tra chất lượng nguồn nước.

Các bài viết khác