0932 645 116

0908 40 58 52

Câu hỏi 4

Sau khi mua sản phẩm về 1 tuần thì lọc thấy nhiều cặn than?

Chào bạn!  

Cảm ơn về câu hỏi rất hay của bạn, mình xin trả lời câu hỏi: Trong khoảng thời gian 1 tuần đầu tiên sử dụng, phía dưới bình chứa thường sẽ có 1 ít cặn than hoạt tính hoặc cặn màu trắng. Đây là hiện tượng bình thường của sản phẩm. Sản phẩm vẫn hoàn toàn đảm bảo chất lượng sử dụng và sẽ hết trong vòng 2 tuần.

Các bài viết khác