0908 40 58 52

0908 40 58 52

Câu hỏi 1

Câu hỏi 1

Có phải nước nào cũng lọc được khi mua bình lọc?

Câu hỏi 2

Câu hỏi 2

Sử dụng nước tốt cho những hoạt động nào?

Câu hỏi 3

Câu hỏi 3

Sản phẩm lọc quá nhanh như vậy nước có tốt không?

Câu hỏi 4

Câu hỏi 4

Sau khi mua sản phẩm về 1 tuần thì lọc thấy nhiều cặn than?