Câu hỏi 1

Có phải nước nào cũng lọc được khi mua bình lọc?

Chào bạn!

Sản phẩm sử dụng tốt nhất cho nước máy theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt. Theo đó, nước máy có độ pH trong khoảng 6,0 – 8,5. Tuy nhiên, đối với một số vùng trên cả nước, thỉnh thoảng sẽ có vùng có độ pH < 6,0 điều này sẽ dẫn đến độ pH sau lọc sẽ nằm ở mức < 8,5. Ở đây, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng 2 lõi lọc (lọc 2 cấp) để đảm bảo chất lượng. Sau khi mua, bạn cần thử nghiệm độ pH của nước trước khi lọc để kiểm tra chất lượng nguồn nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *